Technické informácie

 

Čísla zmesí a ich charakteristika

Čísla zmesí označujú objemovú hmotnosť danej zmesi a tým určujú jej použitie.

 

 

 

Charakteristika zmesi

Vhodné na prefabrikáty

č. 1, objemová hmotnosť 200 kg/m3

Najľahšia zmes. Hodí sa na vyspádovanie nepochôdznych striech a ako výplň medzi trámy na strope.

 

č. 2, objemová hmotnosť 350 kg/m3

Zaťaženie nie je vhodné na denné chodenie, využíva sa na povale, chate, kde odľahčí strop a nenaruší statiku.

tvárnice strateného debnenia

č. 3, objemová hmotnosť 500 kg/m3

Najviac využívaná zmes. Vhodná na podlahy, do domov, kancelárií, budov, znesie denné zaťaženie, ale nie bodové.

tvárnice strateného debnenia, priečky, stenové panely, podhľady, obklady, záhradný nábytok, drobná architektúra

č. 4, objemová hmotnosť 700 kg/m3

Najviac využívaná zmes. Vhodná na podlahy, do domov, kancelárií, budov, znesie denné zaťaženie, ale nie bodové.

priečky, stenové panely, okenné a drevené preklady, komíny a ploty, podhľady, obklady, záhradný nábytok, drobná architektúra

č. 5, objemová hmotnosť 900 kg/m3

Používa sa v priemyselných halách a v skladových priestoroch vďaka možnosti vysokého zaťaženia.

priečky, stenové panely, okenné a drevené preklady, komíny a ploty, podhľady, obklady, záhradný nábytok, drobná architektúra

 

 

 

Čísla zmesí a príklady použitia

 

 

Použitie

Čísla zmesí

Nenosná izolácia a izolačná výplň zvislých aj vodorovných konštrukcií

1, 2

Dodatočné zateplenie zvislých stien

1, 2

Spádová vrstva plochých nepochôdznych striech

1, 2

Vyrovnávacia a izolačná vrstva stropov a podláh

2, 3, 4, 5

Spádová izolačná vrstva terás, balkónov a plochých striech

2, 3, 4, 5

Pružný podklad ciest, chodníkov, tenisových dvorcov, športových plôch, ukladaných priamo na prírodný terén

2, 3, 4, 5

Izolácia vonkajších rozvodov vody a kanalizácie

1, 2, 3

 

 

 

Úpravy podkladu

 

 

Kladenie

 

Ekostyrenbetón sa ukladá vždy na celú výšku vrstvy. Sklon vrstvy môže byť až 30°. Zhutňovanie nie je potrebné okrem výroby prefabrikátov. Postačí povrch stiahnuť latou a uhladiť hladidlom. Ihneď po dokončení sa odporúča vlhký povrch posypať cementom s prímesou vápna (3:1). Pri voľných plochách je nutné povrch chrániť pred nadmerným vysychaním a poveternostnými vplyvmi.

 

Armovanie

 

K zvýšeniu nosnosti a manipulačnej tuhosti je možné ekostyrenbetón armovať. Odporúča sa použitie zvarovaných sietí. Armatúra sa ukladá do dolnej tretiny až do polovice hrúbky vrstvy, výška sa fixuje podložkami.

 

Priečky

 

Vrstva ekostyrenbetónu (zmes č. 3, 4, 5) môže byť bez ďalších úprav podkladom pre priečky s hmotnosťou menšou ako 200 kg/m3.

 

 

 

Typ podkladu

Ochrana podkladu

Min. hrúbka
Ekostyrenbetónu

Drevené dosky

Impregnačný náter, asfaltová lepenka alebo netkaná plsť

70 mm

Pórovitý podklad

Asfaltová lepenka

50 - 60 mm

Betón a keramika

Navlhčiť, pri silne znečistenom a zamastenom povrchu je potrebné zaistiť vyššiu priľnavosť vhodným náterom.

50 - 60 mm

Oceľové plechy

Ochranný náter

70 - 120 mm
podľa konštrukcie

Prechody a rozvody

Ochrániť puzdrami alebo vhodným náterom. Táto ochrana by mala presahovať povrch Ekostyrenbetónu o 30 - 40 mm.

 

 

 

 

Konečná úprava

 

 

Zmes

Spôsob použitia

Úprava

1

Nenosná izolácia alebo výplň

Povrch hrubý alebo vyrovnaný

1, 2

Nepochôdzne ploché strechy

Cementový poter 20 - 30 mm za 24 hod.

2

Podlahové dielce a dosky

Cementový poter 20 - 30 mm za 24 hod.

2

Dlažba hrúbky viac ako 15 mm

Uložiť do maltového lôžka 30 mm za 48 hod.

3, 4

Dlažba hrúbky viac ako 15 mm

Cementový poter 20 - 30 mm za 24 hod. (uloženie do tmelu)

2

Dlažba hrúbky menej ako 15 mm

Uložiť do maltového lôžka 30 - 40 mm za 48 hod.

3, 4

Dlažba hrúbky menej ako 15 mm

Cementový poter 15 - 20 mm za 24 hod. (uloženie do tmelu, lepenie)

5

Dlažba hrúbky menej ako 15 mm

Poter vápnocementovou kašou na čerstvý povrch (uloženie do tmelu, lepenie)

2

Povlak textilný alebo PVC

Betónová mazanina 30 - 50 mm s cementovou úpravou za 24 hod.

3

Povlak textilný alebo PVC

Cementový poter 15 - 20 mm za 24 hod.

4

Povlak textilný alebo PVC

Poter vápnocementovou kašou na čerstvý povrch

2, 3, 4

Krytina pochôdznych striech

Betónová mazanina 30 - 50 mm s cementovou úpravou za 24 - 48 hod. alebo cementový poter 15 - 30 mm za 24 hod.

4

Krytina pochôdznych striech

Poter vápnocementovou kašou na čerstvý povrch

 

 

Správne dávkovanie materiálov

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia