Spracovanie osobných údajov

 

V prípade Vášho záujmu o vyplnenie a odoslanie kontaktného formulára vyslovujete svoj slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiaceho zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. – ďalej len „GDPR“):

 

 

Súhlas je vyslovený pre nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Titul
  • Názov firmy
  • Adresa
  • Emailová adresa
  • Telefónne číslo

 

 

Súhlas je poskytnutý výhradne pre spoločnosť Strojmast, s. r. o., Lúky 315, 020 53 Lúky, IČO: 31 613 560. Uvedené osobné údaje sú poskytnuté výhradne za účelom spätného kontaktovania žiadateľa a zodpovedania jeho otázok ohľadom služieb poskytovaných spoločnosťou Strojmast, s. r. o. Tento súhlas je poskytovaný na obdobie 3 mesiacov od dňa vyplnenia kontaktného formulára. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na email: ekostyren@ekostyren.eu. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo po uplynutí lehoty pre spracovanie budú tieto údaje vymazané zo všetkých databáz prevádzkovateľa v súlade s platnou legislatívou, pokiaľ sa subjekt údajov s prevádzkovateľom nedohodne inak.

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia