Ekostyrenbetón

 

 • EKOSTYREN je plnivo do betónu z polystyrénovej drte, ktoré významne zlepší jeho tepelnoizolačné vlastnosti. Je ľahko miešateľný s vodou, cementom a pieskom. 
 • Ekostyrenbetón sa ľahko pripravuje ručne, v miešačke alebo domiešavači.
 • Ekostyrenberón - osvedčená tepelná a zvuková izolácia Vašej stavby.
 • Pre výrobok bolo vydané VYHLÁSENIE výrobcu o preukázaní zhody.
 • Protokol o preukázanej skúške č.SK04-ZSV-0822 vydal TSÚS Bratislava. 

 

Príklady použitia

zmes číslo

 • nenosná izolácia a izolačná výplň zvislých aj vodorovných konštrukcií

 

(1, 2)

 • dodatočné zateplenie zvislých stien
 
 • spádová vrstva plochých nepochodzích striech
 
 • vyrovnávacia a izolačná vrstva stropov a podláh

 

(2, 3, 4, 5)

 • spádová izolačná vrstva terás, balkónov a plochých striech
 
 • pružný podklad ciest, chodníkov, tenisových dvorcov, a športových ploch, ukladaných priamo na prirodný terén
 
 • izolácia vonkajších rozvodov vody a kanalizácie

 

(1, 2, 3)

 

Prefabrikáty všetkých druhov

zmes číslo

 • tvárnice strateného debnenia

(2, 3)

 • priečky
(3, 4, 5)
 • stenové panely
 
 • okenné a drevené preklady
 
 • komíny a ploty
 
 • podhľady

(3, 4, 5)

 • obklady
 
 • záhradný nábytok
 
 • drobná architektúra
 

 

Uvedené zmesy nájdete pod uvedenými poradovými čislami na materiálovom liste!

 

                                                                  

Výhody
 • 12x ľahší ako betón (200 - 900 kg/m3) – pri rekonštrukcii nie je potrebné zosilňovať základy
 • rýchlo tuhne (ďalšia vrstva o 24 hod.)
 • až 30x lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako betón
 • pri hrúbke 7 cm zvukový útlm 53 dB (500 kg/m3)
 • dobré mechanické vlastnosti pri malej objemovej hmotnosti
 • nehorľavosť od 700 kg/m3, neľahko horľavý do 700 kg/m3
 • vysoká elasticita, pohlcuje rázy, je netrieštivý
 • odolnosť voči hlodavcom a plesniam
 • výrobok je zdravotne nezávadný, vhodný do interiéru (protokol STM02286 vydala Slovenská zdravotnícka univerzita, Vedeckovyskumná základňa SZU, odd. radiačnej hygieny, Bratislava)
 • prispieva k ekologickosti stavieb