Výpočet množstva materiálu

Objem. hmotnosť (kg/m3) / číslo zmesi
Vrstva (cm)
Plocha (m2)
Ekostyren (m3)
Cement (kg)
Piesok (kg)
Voda (l)
Orientačná hmotnosť (kg)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/m/K)
Súčiniteľ prestupu tepla (Wm2/K)
Tepelný odpor (m2/K/W)
Počet vriec (ks)