Recyklácia polystyrénového odpadu

Spracovávame odpad z expandovaného polystyrénu (EPS).

 

Bezplatne recyklujeme polystyrénový odpad pochádzajúci:
  • zo zatepľovania budov – nespracovateľné zvyšky polystyrénu, polystyrénový odpad
  • z obalov z bielej techniky
  • iný polystyrénový odpad
  Polystyrénový odpad na recykláciu nesmie obsahovať
  • lepenky
  • akékoľvek kovové časti
  • znečistenie lepidlami, maltou a podobne.

 

Recyklácia - spracovanie polystyrénového odpadu je bezplatná.

 

Dopravu si zabezpečuje dodávaľ, prípadne odberateľ na základe vzájomnej dohody.

 

Kontaktovať nás môžete na tel. čísle 0905 594 625 , e-mail: ekostyren@ekostyren.eu