Odporúčania pre uloženie

Stropy
Podlahy
Strechy a terasy
Ďalšie možnosti

 

 

Stropy:

HURDIS - STROP NEMECKÝ
 • Podlaha - železobetón
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2, 3, 4, 5)
 • Vápenná malta
 • Hurdis
STROP Z OCEĽOVÝCH PLECHOV
 • Podlaha - betón B 20
 • EKOSTYRENBETÓN min. 70 mm
 • Asfaltový náter
 • Oceľový plech
DREVENÝ STROP
 • Podlaha
 • EKOSTYRENBETÓN min. 70 mm
 • asfaltový náter alebo lepenka
 • záklop
HURDIS - STROP PATKOVÝ
 • Podlaha - železobetón
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2, 3, 4, 5)
 • Vápenná malta
 • Hurdis
BETÓNOVÝ STROP
 • Podlaha - betón B 20
 • EKOSTYRENBETÓN
 • min. 50 mm
 • Železobetón

 

KERAMICKÝ STROP
 • Podlaha
 • EKOSTYRENBETÓN min. 50 mm
 • cementový poter
 • Stropné dosky CSD HURDIS

 

Podlahy:

PODLAHA V SUTERÉNE
 • Podlaha
 • EKOSTYRENBETÓN min. 50 mm
 • Vodotesná izolácia
 • Podkladový betón
PODLAHA S VÝHREVNÝMI KÁBLAMI
 • Dlažba 25 mm do tmelu
 • Cementový poter 15-20 mm
 • betón s výhrevnými káblami
 • AL Fólia
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2, 3)
 • Nosná konštrukcia
PODLAHOVÉ DIELCE
 • Podlahové tabule z DTD s úpravou
 • Lepidlo
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 4, 5)
DLAŽDICE (TL. < 15 MM)
 • Keramické dlaždice 100x100x8mm
 • Cementová malta 40-50 mm
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2)
   
 • Keramické dlaždice 100 x 100 x8 mm
 • Lepidlo alebo tmel
 • Cementový poter 25-30 mm
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 3, 4) podľa zaťaženia
   
 • Keramické dlaždice 100 x 100 x 8 mm
 • Tmel 4-6 mm
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 5) podľa zaťaženia

 

 

PODLAHOVÁ KRYTINA ALEBO PVC
 • Podlahová krytina
 • Lepidlo
 • Betonová mazanina 40-50 mm
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2)
   
 • Podlahová krytina
 • Lepidlo
 • Cementový poter 20-30 mm
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 3,4,5) podľa zaťaženia

 

DLAŽDICE (TL. > 15 MM)
 • Keramické dlaždice 300 x 300 x 25 mm
 • Cementová malta 30-40 mm
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2, 3)
   
 • Keramické dlaždice 300 x 300 x 25 mm
 • Tmel 4-6 mm
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 4, 5) podľa zaťaženia

 

Strechy a terasy:

NEPOCHÔDZNE STRECHY
 • Krytina
 • Cementový poter 15 mm
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2, 3)
 • Parozábrana)
 • Nosná konštrukcia
 • Podlaha - železobetón
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2, 3, 4, 5)
 • Vápenná malta
 • Hurdis
POCHÔDZNE STRECHY A TERASY - ŠTRKOVÁ VRSTVA
 • Štrková vrstva 16-32 mm
 • Cementový poter 15-20 mm
 • Fólia mPVC
 • Izochran
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2, 3)
 • Nosná konštrukcia
 • Štrková vrstva 16-32 mm
 • Izochran
 • Fólia mPVC
 • Izochran
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 4, 5)
 • Nosná konštrukcia
POCHÔDZNE STRECHY A TERASY - DLAŽDICE
 • Dlaždice 25 mm
 • Cementová malta 30 mm
 • Izochran
 • Fólia mPVC
 • Izochran
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2 )
   
 • Dlaždice 25 mm na podložkách
 • Cementový poter 15-20 mm
 • Izochran
 • Fólia mPVC
 • Izochran
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2, 3) podľa zaťaženia
   
 • Dlaždice 25 mm na podložkách
 • Izochran
 • Fólia mPVC
 • Izochran
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 4, 5) podľa zaťaženia

 

 

 

 

Ďalšie možnosti:

VYROVNÁNIE NEROVNOSTÍ
 • Podlaha
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 4, 5)
 • Podkladový betón
 • Vodotesná izolácia
BAZÉNY
 • Bazénová vaňa
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2, 3)
 • Vodotesná izolácia
 • Podkladový betón
 • Prírodný terén
ZATEPLENIE KROVOV A DREVENÝCH STROPOV
 • Záklop resp. strecha
 • EKOSTYREN ako zásyp
 • Nosný trám resp. krov
 • Podhľad
ENERGOKANÁLY
 • Potrubie
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 1, 2)
KLENBY
 • Podlaha
 • Betonová mazanina
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 2,3)
 • Múr
 • Klenba
DODATOČNÉ ZATEPLENIE ZVISLÝCH KONSTRUKCIÍ
 • Obvodové murivo
 • EKOSTYRENBETÓN (zmes 1,2)
 • prímurovka