Materiálový list plniva do polystyrenbetónu

Dávkovanie na 1 m3 a parametre nezhutneného betónu

Zmes číslo: 1 2 3 4 5
Objemová hmotnosť (kg/m3) 200 350 500 700 900
Ekostyren (litre) 1285 1285 1200 1100

950

Cement CEM I 32,5R (kg) 130 220 280 280 270
Piesok 0-4 mm (kg) 30 40 100 330 510
Voda (litre) 75 90 120 130 140
Pevnosť v tlaku (MPa) 0,2 0,3 0,5 0,9 1,8
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK)

0,057

0,086 0,140 0,177 0,235
Horľavosť (stupeň) B B B A A
Hygienická nezávadnosť vhodné pre použitie v interiéroch

 

Dávkovanie a parametre boli overené skúškami v AZL č. 1048 ČVUT Praha – Fsv ( protokoly č. 123330/95, 123364/96, 102201/95), v AZL č. 1026 PAVÚS Veselí nad Lužnicí ( protokoly č. Z-6.20 – 95, Z-6.21-95, Z-6.53-95) a SZÚ Praha ( protokol č. CZŽP 12 – 668/96).

Orientačné dávkovanie na 200 litrov plniva ekostyrenu

Zmes číslo: 1 2 3 4 5
Objemová hmotnosť (kg/m3) 200 350 500 700 900
Cement CEM I 32,5R (kg) 20 35 45 50 55
Piesok 0-4 mm (kg) 6 7 17 60 110
Voda (litre) 12 14 20 25 30

 

>> Presný výpočet množstva materiálu na požadovanú plochu.

 

Odporúčaný postup prípravy ekostyrenbetónu

  1. Naliať predpísané množstvo vody, pridať cement a rozmiešať na cementové mlieko. 
  2. Pridať piesok a znovu premiešať. 
  3. Postupne pridať ekostyren a premiešať, pokiaľ nevznikne polosuchá homogénna zmes. Pokiaľ je zmes suchá a nesúdržná, nepatrne doplniť vodou.

Ekostyrenbetón sa dá vyrobiť priamo v domiešavači pridaním všetkých prísad v uvedenom poradí.

 

Balenie

  • V PE vreciach po 200 litroch ±5% voľne sypaných.