Cenník

  • Cena 1 m3 (= 5 vriec á 200 l) ... 55 € (s DPH).
  • Balenie v PE vreciach po 200 litrov ± 5% voľne sypaných.


Doprava:

  • Pri odbere nad 50 ks vriec EKOSTYRÉNU je doprava zdarma.
  • Pri odbere do 50 ks vriec je cena dopravy dohodou.

 

 
  • Pre výrobok bolo vydané VYHLÁSENIE výrobcu o preukázaní zhody.
  • Protokol o preukázanej skúške č. SK04-ZSV-0822 vydal TSÚS Bratislava.
  • Je zdravotne nezávadný, vhodný do interéru (protokol STM02286 vydala Slovenská zdravotnícka univerzita, Vedeckovyskumná základňa SZU, odd. radiačnej hygieny, Bratislava).